50 Plus logo

Rijnwaarden 50 plus

Rijnwaarden50 plus is er ook voor u

Over de vereniging

Seniorenvereniging Rijnwaarden50Plus stelt zich ten doel het behartigen van de belangen van de senioren in het algemeen en die van haar leden in het bijzonder. Seniorenvereniging Rijnwaarden50Plus wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van het welzijn van de senioren op het Gelders Eiland. Daarbij wordt gestreefd naar een volwaardige deelname van senioren aan onze samenleving.

Seniorenvereniging Rijnwaarden50Plus is primair een gezelligheidsvereniging gericht op ontmoeting en ontspanning. Daarvoor worden diverse ontspannings- en welzijnsactiviteiten, excursies en een jaarlijkse vakantiereis aangeboden. Deze activiteiten bevorderen de sociale contacten ter voorkoming van eenzaamheid en bevorderen de saamhorigheid. Onze activiteiten zijn ook gericht op de gezondheid van senioren. Bijvoorbeeld de activiteiten die vallen onder Meer Bewegen Voor Ouderen (MBVO) en TaiChi.

Verder proberen we te bevorderen dat de senioren in de samenleving blijven participeren, zelfredzaam blijven en zo lang mogelijk zelfstandig blijven functioneren.

Daarom Rijnwaarden 50 plus

De contributie bedraagt slechts €20,- per persoon per jaar. Voor dit bedrag genieten leden van een uitgebreid pakket aan voordelen:
  • Een gratis abonnement op het magazine 50+ (10x per jaar)
  • Een gratis abonnement op ons verenigingsblad 't Plusje (10x per jaar)
  • Gratis computer-, tablet- en smartphonehulp
  • Gratis belastinghulp
  • Gratis themabijeenkomsten
  • Gratis aandacht van onze Lief- en Leedcommissie
  • Deelname aan leuke wekelijkse activiteiten als kaarten, TaiChi, Biljarten en seniorengym
  • Deelname aan fiets- & wandeltochten, koersbalavonden, dagtochten, 5-daagse georganiseerde vakantiereis
voor alle 50 plussers

Nog geen lid? Meld u dan nu gelijk aan!

Voor slechts € 20,- per persoon per jaar bent u al lid en kunt u deelnemen aan al onze activiteiten!

Bestuur

 

Correspondentieadres
E-mail: secr.rnw50@outlook.com
Postadres secretariaat: Ringoven 60, 6916 LB Tolkamer

Clubgebouw  Rijnwaarden 50 plus
Sportlaan 14, 6915 XT Lobith

 

Annie Heijmen

Secretaris

Jan Verlangen

Penningmeester

Stoni Scheurer

Raad van toezicht

Sjoukje Gerritzen

Raad van toezicht
Ledenadministrateur
John Hesseling
Ouderenadviseur
Henk Wesselkamp

Redactie

De redactie verzorgt het clubblad ’t Plusje en de Website van Rijnwaarden50Plus.
• Website: www.rijnwaarden50plus.nl
• Clubblad ’t Plusje is een gratis uitgave voor de leden van Rijnwaarden50Plus en verschijnt 10 keer per jaar.

E-mailadres voor clubblad en website: rnw50plus@outlook.com
De redactie wordt gevormd door Vincent Spanbroek met medewerking van Henk van Aalten en Peter Putman.

Werkgroepen

Rijnwaarden50Plus werkt met een 20-tal verschillende werkgroepen. Iedere werkgroep bestaat uit één of meerdere vrijwilligers en coördineert een bepaalde activiteit. Zoals de volgende activiteiten: biljarten, kaarten, seniorengym, TaiChi, fietsen, koersbal, wandelen, belastinghulp, dagtochten en vakantiereizen.

Overzicht werkgroepen en vrijwilligers

Rijnwaarden 50 plus

Een vereniging van en voor 50 plussers die naar elkaar omzien!
Contact
© 2024 Rijnwaarden 50 plus | Realisatie windkracht20.nl