50 Plus logo

Rijnwaarden 50 plus

U bent van harte welkom

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van Rijnwaarden50Plus biedt verschillende voordelen. Laten we eens kijken naar enkele van deze voordelen:

1. Gezelligheid en Sociaal Contact: Rijnwaarden50Plus is een geweldige plek om nieuwe mensen te ontmoeten en vriendschappen te sluiten. Je kunt deelnemen aan activiteiten, feesten en evenementen waar je gelijkgestemde mensen ontmoet.

2. Jaarlijks Georganiseerde Feesten: Als lid heb je toegang tot de jaarlijkse feesten die de vereniging organiseert. Het is een mooie gelegenheid om samen te komen, te dansen en te genieten van elkaars gezelschap.

3. Toegang tot themamiddagen: Rijnwaarden50Plus organiseert regelmatig speciale bijeenkomsten waar je waardevolle informatie kunt krijgen over onderwerpen als gezondheid, financiën, gezond ouder worden e.d.

4. Belangenbehartiging: Als Rijnwaarden50Plus stellen we ons ten doel het behartigen van de belangen van de senioren in het algemeen en die van haar leden in het bijzonder. Rijnwaarden50Plus wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van het welzijn van de senioren op het Gelders Eiland. Daarbij wordt gestreefd naar een volwaardige deelname van senioren aan onze samenleving.

Kortom, het lidmaatschap van Rijnwaarden50Plus biedt niet alleen praktische voordelen maar ook een gevoel van gemeenschap en verbondenheid. Het is een manier om actief te blijven en te genieten van je seniorenjaren!

Lid worden

Als u lid wilt worden kunt u het inschrijfformulier invullen en op de knop VERZENDEN drukken. U bent dan meteen lid. U ontvangt van ons nog een mail met een formulier voor de IBAN machtiging voor de automatische incasso.

Contributie

Voor € 20,- per jaar bent u al lid van Rijnwaarden50Plus. Het lidmaatschap gaat in op de datum van aanmelding en eindigt bij opzegging aan het eind van het lopende kalenderjaar. De jaarlijkse contributie wordt jaarlijks in de maand januari via een automatische incasso geïnd.

Tussentijdse aanmelding als lid van Rijnwaarden50Plus

1e kwartaal

€ 20,-
tot einde kalenderjaar

2e kwartaal

€ 15,-
tot einde kalenderjaar

3e kwartaal

€ 10,-
tot einde kalenderjaar

4e kwartaal

€ 0,-
tot einde kalenderjaar

Wijzigingen doorgeven

Wijzigingen van woonadres, telefoonnummer en/of e-mailadres kunt u doorgeven door onderstaand formulier.
Welke wijziging(en) wilt u doorgeven?

Opzeggen

Het opzeggen van het lidmaatschap is gebonden aan artikel 2 van de Statuten van Rijnwaarden50Plus.

Artikel 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap – met inbegrip van de daaraan verbonden financiële verplichtingen – door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders beslist.

Rijnwaarden 50 plus

Een vereniging van en voor 50 plussers die naar elkaar omzien!
Contact
© 2024 Rijnwaarden 50 plus | Realisatie windkracht20.nl