50 Plus logo

Rijnwaarden 50 plus

Belasting- en toeslagenhulp

Alle cijfers op een rijtje

Elk jaar staan deskundige vrijwilligers klaar om samen met u de aangifte Inkomstenbelasting in te vullen. Heeft u van de Belastingdienst een uitnodiging ontvangen waarbij u verzocht wordt om aangifte te doen over het jaar 2023 en wilt u hierbij hulp van een van onze vrijwilligers? Neem dan contact op met:

  • Johnny Hesseling 06-11903463, of
  • Theo Schopman 06-13052709

Zij noteren uw gegevens en zullen een onderlinge verdeling maken waarna één van de heren een afspraak met u maakt om samen met u de aangifte in te vullen.

Wilt u alvast de volgende bescheiden bij elkaar zoeken?

  • Jaaropgave van de SVB (AOW) en/of Pensioen;
  • Jaaroverzicht van uw bank;
  • Bij een eigen huis: De WOZ-aanslag2023; peildatum 1 januari 2022;
  • Overzicht van giften en/of schenkingen;
  • Nota’s ziektekosten voor eigen rekening, bijvoorbeeld tandarts/therapie en medicatie die u zelf moest betalen;
  • Reiskostenspecificatie naar ziekenhuis of specialist;
  • De machtigingscode. Deze machtigingscode kunt u telefonisch aanvragen bij de Helpdesk DigiD. Telefoonnummer 088-1236555. Wacht u hierbij tot u uiteindelijk een medewerker aan de lijn krijgt. Deze vraagt u naar uw BSN (Burgerservicenummer) en uw geboortedatum. Vraag een meerjarige machtigingscode aan voor Inkomstenbelasting en Toeslagen. Indien u een partner heeft, vraag dan ook voor uw partner een meerjarige machtigingscode aan. De machtigingscode wordt u binnen een paar werkdagen toegezonden. Deze voegt u bij de andere stukken. De uiterste aangiftedatum is 1 mei.

Locatie

Divers

Wanneer

Divers

Contact

Johnny Hesseling of Theo Schopman
+31-6-11903463 of +31-6-13052709

Ook leuk...

Rijnwaarden 50 plus

Een vereniging van en voor 50 plussers die naar elkaar omzien!
Contact
© 2024 Rijnwaarden 50 plus | Realisatie windkracht20.nl