50 Plus logo

Rijnwaarden 50 plus

Thema: Levenstestament okt 2023

Een interessante en leerzame middag

Na een woord van welkom door de voorzitter van R50+ aan onze gastsprekers en alle 55 aanwezige leden krijgt kandidaat-notaris Robin de Weert het woord. Zij geeft ons uitleg over het levenstestament en de verschillen hiervan met het ‘gewone’ testament. In het levenstestament worden zaken beschreven die van belang zijn tijdens het leven, als je bijvoorbeeld niet meer in staat bent om zelf te handelen. Zoals besluiten nemen over de woning en financiën. Als een levenstestament ontbreekt en je bent niet meer wilsbekwaam (bijvoorbeeld door dementie of coma) dan ben je afhankelijk van de uitspraak van de kantonrechter.

Na de pauze en een tweede kopje koffie/thee heeft notaris Martijn van Lawick van Pabst ons bijgepraat over het opnemen van een mogelijke euthanasieverklaring in het levenstestament. Ook heeft hij gesproken over erfenis, schenkingen en de mogelijke financiële en fiscale gevolgen hiervan. Al met al was het een interessante en leerzame middag over een lastig en moeilijk onderwerp.

Ook leuk...

Rijnwaarden 50 plus

Een vereniging van en voor 50 plussers die naar elkaar omzien!
Contact
© 2024 Rijnwaarden 50 plus | Realisatie windkracht20.nl